Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Transferin

Protein s poločasem rozpadu  8dnů
Syntetizuje se v játrech a je zodpovědný za absorpci a transport železa

Samotné stanovení má pro zhodnocení nutrice malý význam ( nutná znalost ferritinu  a vazebné kapacity Fe, CRP), jeho vzestup ukazuje lépe na nástup pozitivní dusíkaté bilance

Hladiny norma  2-4g/l

1,5-2g/l  mírný deficit
pod  1,5 závážný deficit

Oblíbené příspěvky