Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Prealbumin

Protein  o poločasu 2-3 dny

Je tvořený v játrech a v buňkách choriodálního plexu
Obsahuje vysokou koncentraci tryptofanu , který hraje důležitou roli v syntéze proteinů

Měření prealmbuminu je důležité v období záchytu malnutrice v době , kdy hladina albuminu je ještě normální  a dále v období realimentace

Pokles je možné zachytit při deficitu zinku , při jaterní cirhóze ,hepatitidách zánětech
Vzestup hladiny při ren. insuficienci

Pod 0,2 g/l  zhoršený stav výživy
Pod  0,1 g/l závažná malnutrice


Oblíbené příspěvky