Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Perkutánní Endoskopická GastrostomiePerkutánní Endoskopická Gastrostomie (PEG) - dospělý pacien


Poznámky


Indikace  

  • k aplikaci enetrální výživy na dobu delší jak  4-6 týdnů
  • k zpětné aplikaci žluče získané při zevní drenáži při obstrukci žlučových cest
Příprava před výkonem
  • koagulace: tromb nad 100mil na litr, INR méně než  1,3 , APTT méně ja k  1,3
  • 8-12 hod před výkonem nejíst , nepít, nekouřit
  • SpO2
  • ATB profylaxe:  amoksiklav 1,2g i.v 30 min před výkonem  a 8 hod po něm ( při AA na PNC ciprofloxacin 200mg 30 min před výkonem a 8 hodin po něm (i.v. nebo p.o.)
Výkon: provedení v analgosedaci midazolam 0,05mg/kg (min  2mg)

Sledování po výkonu
  • TK,P á 2 hod  8 hodin
  • nic p.o.  24hodin ( ev. voda či čaj po 12-ti hodinách- 50-85ml /hod )
Výživa: 
druhý den zahájení výživy  postupně bolusově  50-100ml s postupným zvyšováním do max 250-300ml /5-8x denně 
Po každé aplikaci proplach  kanyly min  40 ml pitné vody nebo nebo neperlivé vody . Proplachy je nutno denně provádět i při nepoužívání PEGu

Převaz PEG
- denně po dobu 14-ti dní sterilní krytí , poté jekanál vyhojen a není nutno dále sterilně krýt
- po 14-ti dnech každý týden  jednou provést tzv. rotaci PEG - tzn uvolnit fixační zařízení, zasunout PEG o několok cm dobnitř a otočit cca  o 360st.kolem dlouhé osy, znovu povytáhnout a fixovat pod přiměřeným tahem
- sprchování je možno již za  7 dnů po zavedení kanyly

Životnost: při dobré péči i 10 letOblíbené příspěvky