Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zajímavé

Kdo vytrvá, ten vyhraje – i při léčbě novým antiobezitikem

MEDICAL TRIBUNE CZ > Kdo vytrvá, ten vyhraje – i při léčbě novým antiobezitikem:Obezita dnes představuje největší globální chronický zdravotní problém. Jedná se přitom o nemoc, u níž jsou jen velmi omezené farmakoterapeutické možnosti. Každý nový lék ze skupiny antiobezitik má tedy mimořádný význam, což platí i o fixní kombinaci naltrexonu a bupropionu, která je na tuzemském trhu od podzimu 2016 pod názvem Mysimba...

Přípravek je indikován jako doplněk k dietě se sníženým obsahem energie a při zvýšené fyzické aktivitě v rámci redukčního režimu u dospělých pacientů s počátečním indexem tělesné hmotnosti 

(BMI) ≥ 30 kg/m2 nebo v rozmezí 27–30 kg/m2 za přítomnosti jedné nebo více přidružených chorob souvisejících s hmotností (např. diabetes, dyslipidémie nebo hypertenze

Nejnovější příspěvky

Tuky v potravinách z pohledu zdraví

Pití černé kávy a její vliv na zdraví

Iron and colorectal cancer: evidence from in vitro and animal studies | Nutrition Reviews

Nut consumption and risk of cancer and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis | Nutrition Reviews

Enterální výživa preparáty onkologie

Enterální výživa přehled

Curcumin Benefits: How It Helps in Cancer Treatment

Vitamin D opět středem zájmu vědců i lékařů

Vitamin D's Important Role in Various Health Conditions

Agávový nektar: sladidlo které je dokonce nezdravější než obyčejný cukr