Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Dusíková bilance

Vyloučený dusík do moče za jednotku času  nám říká o katabolismu proteinů.

Odpadní jednotkou metabolismu bílkovin je hladina  urey v moči.

Nepřímo měřením urey v moči/24 hod zjistíme zjistíme množství katabolisovaných proteinů za  24 hodin.

Celkový katabolizovaný dusík N(g)=Ureamoč/24h * V* 0,028*1,2 + Z

urea v moči v mmol/l
V = diureźa v litrech /24hod
0,028 faktor přepočtu urey z mmol na g
Z faktor ztrát dusíku extrarenální cestou ( kůže ,stolice) ,který je  4g/24h

Aby bylo dosaženo vyrovnaného vztahu na základě odpadu dusíku vypočítáme množství potřebných proteinů ze vztahu
1g dusíku = 6,25g proteinu

Kalkulátor dusíkové bilance
- Klasifikace. tabulky 
- Nafwa
Komentáře

Oblíbené příspěvky