Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Albumin

Protein s poločasem rozpadu  20 dnů.

Vzhledem k dlouhému poločasu a vlivu onemocnění , hydratace a léčby, samostatné vyšetření  nestačí k objektivnímu stanovení stavu nutrice

Hladina  norma  35-50g/l

35-28 g/l mírný deficit

pod 28 g/l jde o závažný deficit

Oblíbené příspěvky