Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Následky podvýživy

Percentage of national population suffering fr...
Percentage of national population suffering from malnutrition, according to United Nations statistics. (Photo credit: Wikipedia)
Průměrný člověk vážící 75 kg má při úplném hladovění zásoby na cca  6-7 týdnů


V rezervě asi 
 • 15 kg tuku (600 000 kJ)
 • 12 kg bílkovin převážně ve formě svalů (200 000 kJ)

Zásoby sacharidů jsou  pouze 0,7 kg glykogenu ve svalech a v játrech (3 350 kJ),  a dokonce jen 20 g glukózy (335 kJ). Ty jsou spotřebovány během několika hodin. 


Rezervy minerálů a vitamínů


 • Na+ 2600 mEq rezerva na  2-3 dny
 • K+ 3500 mEq  rezerva na 1-2 dny
 • Ca2+ g  rezerva na 10-20 dnů
 • Fe mg   rezerva na 4-5 měsíců
 • vitamín A  rezerva na 1-2 roky
 • B1 rezerva na  2-3 měsíce
 • B12 rezerva na 10-20 let
U pacienta v kritickém stavu jsou ztráty proteinů na vrub svalové hmoty. Ta může být spotřebována  během  2-3 týdnů ( laboratorně se projeví prudkým poklesem kreatininu)

Důsledky
 • úbytek dýchacích a kosterních svalů
 • úbytek plasmatických bílkovin - často s hypoproteinemickými otoky, které jsou zvýrazněny cytokiny zprostředkovanou zvýšenou permeabilitou cévní stěny. Tímto mechanismem dochází k prostupu vody, elektrolytů a proteinů do extravaskulárního kompartmentu. Výsledkem je relativní intravaskulární hypovolémie, sklon k hypotenzi s nutností další náhrady tekutin, při které dojde k dalšímu naředění sérových proteinů, a tím dalšímu úniku tekutin do intersticiálního prostoru a k  progresi edémů
 • poruchy vnitřního prostředí
 • poruchy imunitního systému pokles nejdříve T lymfocytů a komplementového systému, snížená tvorma Ig a interleukinuů
 • poruchy endokrinních fcí - hypothyreosa, hyperglykémie
 • poruchy termoregulace 
 • poruchy krvetvorby - z nedostatku vitamínů a minerálů

Enhanced by Zemanta

Oblíbené příspěvky