Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Definice

Typical ulcerating dermatosis seen on a Malawi...
Typical ulcerating dermatosis seen on a Malawian child with kwashiorkor. (Photo credit: Wikipedia)
Malnutrice

Malnutrice je definovaná jako stav výživy, při kterém deficit – přebytek anebo nerovnováha – energie, proteinů a ostatních nutrientů ovlivňuje morfologický i funkční stav tkání a orgánů a má vliv na klinický stav pacienta. Pod malnutrici zařazujeme nejen podvýživu, ale i obezitu.

Typy podvýživy

Marasmus – je způsobený nedostatkem energie, vedoucím až ke kachexii. Vyskytuje se u jinak zdravých jedinců při omezeném příjmu potravy
Kwashiorkor – je způsobený rychlým odbouráváním bílkovin provázejícím stresové hladovění. Odbourávána je hlavně svalová hmota.Při rozsáhlém čerpání energie z proteinů jsou tukové rezervy zachované, přičemž hmotnost pacienta může být zachována, anebo dokonce zvýšena intersticiálním prosáknutím retinovanou tekutinou (edémy). Pacienti s tímto typem podvýživy vyvolávají dojem dobře živených jedinců i v době, kdy jsou vážně ohroženi malnutricí. 
Vliv systémové zánětlivé odpovědi.
Protein -energetická malnutrice - kombinace obojího snížený příjem i zvýšený katabolismus
Enhanced by Zemanta

Oblíbené příspěvky