Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Laboratorní vyšetření

K hodnocení stavu výživy provádíme odběr   1. krevní obraz + diff. - absolutní počet lymfocytů
  2. albumin
  3. prealbumin 
  4. transferin
  5. stanovení odpadu dusíku do moče - urea vmoči /24 hod
  6. kreatinin v moči /24 hod
  7. lipidy

Prognostické nutriční indexy


PNI Prognostický Nutriční index
NRI Nutritional Risk Index
MNI Maastrich Nutrition Index

Enhanced by Zemanta

Oblíbené příspěvky