Laboratorní vyšetření

K hodnocení stavu výživy provádíme odběr 



  1. krevní obraz + diff. - absolutní počet lymfocytů
  2. albumin
  3. prealbumin 
  4. transferin
  5. stanovení odpadu dusíku do moče - urea vmoči /24 hod
  6. kreatinin v moči /24 hod
  7. lipidy

Prognostické nutriční indexy


PNI Prognostický Nutriční index
NRI Nutritional Risk Index
MNI Maastrich Nutrition Index

Enhanced by Zemanta

Oblíbené příspěvky