Hladina lymfocytů


Hodnotíme absolutní počet lymfocytů

Hodnota

  • pod  1,5 x 10x9/l svědčí pro malnutrici
  • pod  0,9               pro těžkou malnutrici

Hodnocení je nutné s ohledem na onemocnění pacienta , farmakoterapii, vliv radioterapie !

Oblíbené příspěvky