Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Hladina lymfocytů


Hodnotíme absolutní počet lymfocytů

Hodnota

  • pod  1,5 x 10x9/l svědčí pro malnutrici
  • pod  0,9               pro těžkou malnutrici

Hodnocení je nutné s ohledem na onemocnění pacienta , farmakoterapii, vliv radioterapie !

Oblíbené příspěvky