Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Zdroje

Knihy

Jaromír Křemen, Eva Kotrlíková, Štěpán Svačina :Enterální a parenterální výživa
Praha : Mladá fronta, 2009 
Zdeněk Wilhem a kol. : Výživa v onkologii, NCO NZO.2004


ČlánkyFrantišek Novák,Enterální a parenterální výživa v prevenci  a léčbě malnutrice, Remedia,1/2002


Další zdroje

SUKL.cz
VZP.cz

Oblíbené příspěvky