Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Dietní návyky a duševní poruchy

MEDICAL TRIBUNE CZ > Dietní návyky a duševní poruchy

...Nedávno prokázala skupina výzkumníků rozdíly ve výskytu deprese a úzkosti u australských žen podle toho, jakou stravu dlouhodoběji konzumovaly. Skupina s „tradiční“ dietou (zelenina, ovoce, hovězí, jehněčí, ryby, celozrnné potraviny) vykázala menší riziko rozvoje deprese a úzkostných poruch, naopak skupina se „západní“ dietou (mleté a konzervované maso, pizza, hranolky, hamburgery, bílý chléb, cukr, ochucené mléko, pivo) byla více depresivní....

Oblíbené příspěvky