Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Rostlinné steroly a stanoly

EUNI | elektronické vzdělávání pro lékaře a farmaceuty
RNDr. Pavel Suchánek,
Fórum zdravé výživy

...


  • Mezi potraviny obsahující nejvyšší koncentrace fytosterolů patří kukuřice a sójový olej, a dále některá semena a ořechy, jako jsou sezam a mandle
  •  fytosteroly snižují absorpci cholesterolu ze stravy, protože s cholesterolem kompetují (soutěží) o vazebné místo v molekulách (micelách), které umožňují vstřebávání a které přenášejí cholesterol do enterocytu (ze stravy, žlučových kyselin). Organismus tak dostává signál, že není nutné zvyšovat endogenní syntézu cholesterolu, neboť došlo k získání cholesterolu ze stravy, i když jde o fytosteroly, nikoliv cholesterol. Působení fytosterolů po navázání na receptory pro cholesterol nekončí, neboť díky velmi podobné struktuře s cholesterolem pokračují do fáze esterifikace v enterocytu, která však probíhá výrazně pomaleji, což vede ke zpomalenému přechodu a tvorbě chylomikronů a VLDL částic.
  • Na základě výsledků klinických studií tedy můžeme konstatovat, že snížení hladiny cholesterolu v krvi lze dosáhnout denní konzumací 1–3 g rostlinných sterolů nebo stanolů, avšak denní dávky vyšší než 3 g na den nemají další vliv na snížení hladiny cholesterolu. Denní příjem 2 g rostlinných sterolů nebo stanolů se obvykle projeví snížením LDL cholesterolu o 10 %. Snížení LDL cholesterolu o 15 % lze dosáhnout, pokud je denní příjem 2 g rostlinných sterolů nebo stanolů kombinován se zdravou stravou s nízkým obsahem nasycených a transmastných kyselin. Dalšího poklesu, který ve výsledku dosahuje až 40 % , se dosáhne kombinací s farmakologickou léčbou statiny. Denní příjem 2–3 g sterolů a stanolů po dobu 1–12 měsíců se však může projevit mírným poklesem hladiny karotenoidů v plasmě, tomu však lze zabránit stravou s doporučenými pětidenními porcemi ovoce a zeleniny s vysokým obsahem karotenoidů, např. zeleného, žlutého a oranžového ovoce a zeleniny....

Enhanced by Zemanta

Oblíbené příspěvky