Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Komplikovaný efekt probiotik

Lactobacillus,
Lactobacillus, (Photo credit: sage_anne)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Komplikovaný efekt probiotik
....
Mlékárenské firmy často inzerují své jogurty s živými bakteriálními kulturami jako prostředky pro zlepšení zdravotního stavu. Evropská agentura pro bezpečnost potravin ale nedávno označila tato prohlášení za nepodložená vědeckými pokusy a testy....
Enhanced by Zemanta

Oblíbené příspěvky