Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Salatrimy – potravinářská surovina nového typu - Vybrané články

Salatrimy – potravinářská surovina nového typu - Vybrané články

poznámky:


  •  tuky se sníženým dostupným energetickým obsahem
  • EH 5-6 kcal/g, tedy výrazně nižší než u ostatních tuků; tam je energetický obsah 9 kcal/g
  • Pro dospělou populaci by denní příjem salatrimů neměl překročit hodnotu 30g. 
  • Na evropském trhu se salatrimy objevují pod obchodní značkou Benefat. O jejich zavedení do výrobní praxe se výrazně zasloužila firma Danisco.
Enhanced by Zemanta

Oblíbené příspěvky