Salatrimy – potravinářská surovina nového typu - Vybrané články

Salatrimy – potravinářská surovina nového typu - Vybrané články

poznámky:


  •  tuky se sníženým dostupným energetickým obsahem
  • EH 5-6 kcal/g, tedy výrazně nižší než u ostatních tuků; tam je energetický obsah 9 kcal/g
  • Pro dospělou populaci by denní příjem salatrimů neměl překročit hodnotu 30g. 
  • Na evropském trhu se salatrimy objevují pod obchodní značkou Benefat. O jejich zavedení do výrobní praxe se výrazně zasloužila firma Danisco.
Enhanced by Zemanta

Oblíbené příspěvky