Polysacharidy v léčbě obezity

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.


Léčba obezity přípravky s bobtnavou solubilní vlákninou (např. tzv. alginety či konjak) jsou s relativně malým efektem používány mnoho let. V poslední době dochází k vývoji syntetických přípravků s vyšší viskozitou a vyšším zvětšením objemu (např. tzv. viscous fibre blend - Obesimed forte). Vyvolávají pocit sytosti, klinicky významnou redukci hmotnosti, výrazné snížení glykemického indexu požívané stravy, snížení postprandiální glykemie resp, plochy pod glykemickou křivkou a zlepšení lipidogramu. 
Tím se významně rozšiřuje spektrum možností, jak dnes léčit obezitu. 


Více Practicus 4/2012

Oblíbené příspěvky