Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Nutriční rizikový index jako prediktor pooperačních komplikací rány po gastrektomii

celý článek

Nutriční rizikový index jako prediktor pooperačních komplikací rány po gastrektomii


NRI = (1,489 × sérový albumin, g / l) + (41,7 × aktuální hmotnost / hmotnost obvyklá)


Obvyklá hmotnost :
stabilní hmotnosti 6 měsíců nebo více, před nemocí 

Oblíbené příspěvky