Nutriční rizikový index jako prediktor pooperačních komplikací rány po gastrektomii

celý článek

Nutriční rizikový index jako prediktor pooperačních komplikací rány po gastrektomii


NRI = (1,489 × sérový albumin, g / l) + (41,7 × aktuální hmotnost / hmotnost obvyklá)


Obvyklá hmotnost :
stabilní hmotnosti 6 měsíců nebo více, před nemocí 

Oblíbené příspěvky