Přeskočit na hlavní obsah

Zajímavé

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018Mgr. Svatava Bischofová (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy na rozvoj nádorových onemocnění v kontextu dalších faktorů životního stylu a roli praktických lékařů v otázkách výživy a prevence. Přednášející představuje vybrané výživové faktory s dostatečně silnými důkazy, které zvyšující nebo snižující riziko vzniku nádorových onemocnění. V závěru přednášky jsou představena konkrétní výživová doporučení a edukační materiály. 
Více na Linkos.cz

Výživa v onkologii

Pojmy


Sarkopenie 
úbytek hmotnosti, který se vyskytuje ve vyšším věku při nedostatečné výživě a týká se především kosterního svalstva. Od sarkopenie je třeba odlišit 
Kachexii, při níž má úbytek hmotnosti kauzální spojitost se závažnými chorobami


Malnutrice důsledek

 • oslabení buněčné imunity 
 • zpomalené hojení ran 
 • pokles albuminu a dalších krevních bílkovin
 • atrofie tenkého střeva a omezení resorpce živin
 • úbytek kosterního svalstva  a  omezení hybnosti

Hodnocení stavu výživy - u onkologického pacienta pečlivé posouzení mnoha faktorů

 • pokles hmotnosti - 5-10% za určitou časovou jednotku , ukazatel podvýživy  je více než 10% pokračující úbytek hmotnosti za posledních šest měsíců
 • BMI  pod 18,5 kachexie
               
 • Laboratoř   -  albumin, prealbumin, transferin, cholinesteráza, celková bílkovina, celkový cholesterol, Fe, kreatinin, absolutní počet lymfocytů – méně než 1500/ml, T3, T4, TSH
 • další zhodnocení chuti k jídlu , plánované  či probíhající terapie ....Doporučené denní dávky 

 • energie - 25- 35 kcal/kg
 • sacharidy 3,5- 4 g/kg
 • protein 1-2 g/Kg
 • lipidy  0,5- 1g triacylglycerolů

Léčba (zpracovává se )


Legislativa 

Indikační omezení  

V06XX
Léčba v různých obdobích a stavech u onkologického pacienta 


Specifická farmakoterapie


Přípravky


Stabilizované onkologické onemocnění  

Kachektizace,chemoterapie a aktinoterapie
Perioperační stres,intenzivní péče

ČlánkyOdkazy

Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění (modrá kniha)
Některé biochemické možnosti hodnocení stavu výživy 


Potraviny  s protinádorovým působením

Oblíbené příspěvky