Prohledat tento blog

Sipping legislativa

Přípravky pro enterální výživu předepisuje lékař - nositel funkční licence ČLK pro umělou výživu a metabolickou péči. 


Podává se jako 

 • částečná enterální výživa, sipping (úměrně k příjmu běžné stravy, max. do limitu 600 kcal), jako doplněk stravy 
  • u anatomické či funkční poruchy vedoucí k nedostatečnému příjmu potravy, pokud trvá déle než 10 dní či neumožňuje příjem větší než je 75 % potřeb nemocného. Současně musí jít o nemocného s jasným rizikem rozvoje komplikací souvisejících s nedostatečnou výživou. To se týká nemocných, kteří mají již rozvinutou podvýživu, kdy BMI je menší než 18,8 nebo nechtěný váhový úbytek představuje víc jak 5 % za poslední měsíc či více jak 10 % za poslední 3 měsíce. Jde o hyperenergetický přípravek enterální výživy, který je určen pro kompenzaci a korekci těžkých deficitů energie proteinu a ostatních makro- i mikro-nutrientů. Je indikován pro nemocné ve fázi rehabilitace (kdy jsou zvýšené energetické nároky) a je vhodný i u chorob, které vyžadují restrikci tekutin (kardiální a renální selhání). Přípravek neobsahuje vlákninu. Je proto určen k podávání kratšímu než 2 měsíce. Jednoznačnou podmínkou použití je schopnost gastrointestinálního traktu strávit a vstřebat nutriční přípravek. Efektivita podávání přípravku musí být součástí pravidelných kontrol u preskribujícího lékaře a současně zaznamenaná v dokumentaci.
 • Zvýšená úhrada byla stanovena dle zákona.  Podává se jako úplná enterální výživa (v limitu 2250kcal/den): pokrývá 100 % denních potřeb makronutrientů i mikronutrientů nemocným, kteří nemohou přijímat potřebné množství výživy perorální cestou a k podávání výživy se zpravidla zavádí sonda (naso-gastrická nebo naso-jejunální) nebo perkutánní gastrostomie nebo jejunostomie. U některých nemocných, zejména s těžkými poruchami polykání běžné stravy, může být úplná enterální výživa popíjena (Hungtingtonova choroba, stavy po ozáření dutiny ústní a jícnu apod.) 
Enhanced by Zemanta

Natrium

 • hlavní extracelulární kationt
 • je přijímán nejčastěji v podobě chloridu sodného
 • vztah mezi Na/K můžeme označit za nepřímou úměru, čím více je sodíku v potravině, tím měně potravina obsahuje draslíku
Vstřebávání
 • Vstřebávání ve střevě probíhá transcelulárně i paracelulárně, přičemž jsou možné nejrůznější mechanizmy v závislosti na velikosti hodnoty
  elektrického odporu dané oblasti gastrointestinálního traktu, probíhá pasivně i aktivně, přitom aktivní transport je možný prakticky výlučně
  transcelulárně
 • Resorpce sodíku se uskutečňuje převážně ve střední a distální části tenkého střeva, obdobně probíhá i v oblasti tlustého střeva pouze s tím rozdílem, že aldosteron účinně podporuje resorpci sodíku také přes buňku sliznice tlustého střeva — přes kolonocyt.
 • Přítomnost sodíku ve střevě je důležitá z hlediska resorpce dalších látek — monosacharidů (vyjma fruktózy), některých vitaminů (B1, B2, C,
  kyseliny listové, biotinu (transport uskutečňuje mechanizmem tzv. sekundárního aktivního transportu).
Vylučování
 • močí, stolicí,potem — rozhodující význam ledvina
 • 85 % sodíku se z primární moči resorbuje v oblasti proximálního kanálku, 14,5 % v distálním a pouze okolo 0,5 % je vyloučeno do moči
 • průtok ledvinou i efektivní filtrační tlak při vzniku primární moči je velmi účinně ovlivněn právě koncentrací sodíku v plazmě přitékající
  krve. Vzrůst, ale i pokles filtračního tlaku, spouštějí reakce, ovlivňující přímo i nepřímo metabolizmus sodíku
Pocit žízně:
 • je vyvolán nárůstem koncentrace sodíku v séru, prostřednictvím osmoticky aktivních látek (například alkohol) či poklesem
  extracelulárního objemu. Výsledkem je i nárůst koncentrace antidiuretického hormonu (ADH), který vede ke zvýšené zpětné resorpci vody
  v distálním sběrném kanálku.
Význam:
 • v buňce je dán především ději, spojenými s přesunem sodných iontů do buňky s následnou změnou elektrických vlastností buňky
- vznikem akčního potenciálu. Tento děj je způsoben krátkodobým zvýšením propustnosti membrány buňky pro sodné ionty.
Hyponatremie .... (< 135 mmol/l) na medicinaprakticky


Odkazy


Co je dobré vědět o sodíku, doc.MUDr. Zdeněk Wilhem. CSc.

Vitamin B6 pyridoxin


Funkce v těle

• nezbytný pro zpracování a tvorbu bílkovin
• nutný pro tvorbu kyseliny solné v žaludku
• v krvetvorbě při tvorbě hemu, molekuly, která přenáší kyslík
• podporuje využití hořčíku v těle
• důležitou roli v metabolizmu homocysteinu a zvýšená hladina homocysteinu v plazmě je považována za nezávislý rizikový faktor vzniku a rozvoje kardiovaskulárních onemocnění
• ovlivňuje funkce nervového systému
• vliv na kvalitu kůže
• zúčastňuje se metabolismu cukrů
• u dětí je důležitý pro správné tempo psychomotorického (duševního a tělesného) vývoje

Nedostatek vitamínu B6 je vzácný
Příznaky deficitu • záněty sliznice dutiny ústní,rtů a kolem nosu
• chudokrevnost
• zvýšenou nervosvalovou dráždivostí (cukání víček, u dětí až křeče), zapomnětlivostí
• deprese, zmatenost,nespavost
• kůže se šupí ,zvýšený mazotok
• zvýšené vylučování kyseliny šťavelové v moči a s tím spojená tvorba kamenů v močovém traktu
• červený, vyhlazený jazyk. Dochází ke zpomalení psychomotorického vývoje
Množství vitamínu B6 v potravinách 
Vitamin B6 je citlivý na světlo a na zvýšenou teplotu, takže při potravinářských technologiích a při přípravě stravy může dojít až k 75 % ztrátám
Vitamin B6 z potravy je vstřebáván v proximálním jejunu pasivní difuzí. Jeho zásoby v těle vydrží 2-6 týdntýdnů.


Obsah pyridoxinu ve vybraných potravinách (ŽÁČEK, Z., ŽÁČEK, A. Potravinové tabulky. Praha: SPN, 1994, 484 s.)
potravina obsah pyridoxinuObsah pyridoxinu ve vybraných potravinách (ŽÁČEK, Z., ŽÁČEK, A. Potravinové tabulky. Praha: SPN, 1994, 484 s.)
potravina
obsahpyridoxinu
microg/100 g
potravina
obsahpyridoxinu
microg/100 g
vepřové maso
330-680
vejce čerstvá
22-48
hovězí maso
230-320
brambory podzimní
160-250
játra hovězí
600-710
hrách čerstvý
50-190
játra vepřová
290-590
hrách sterilovaný
46
šunka
330-580
sojové boby
710-1200
treska
340
cibule
63
sardinkykonz.
280
mrkev syrová
120-220
losos čerstvý
590
kukuřice žlutá
360-570
mléko neporušené
54-110
salát hlávkový
71
mléko sušené
220-820
zelí
120-290
sýr
98-800
květák
20
pšeničná mouka
120-600
jablko
26
pšeničné klíčky
850-1600
jahody
44
rýže loupaná
340-450
banány
320
chléb pšeničný
100
pomerančová šťáva
18-56
droždí pekařské
620-700
pivo
50-60


Preparáty
- PYRIDOXIN LÉČIVA — TBL 20X20MG
- PYRIDOXIN LÉČIVA INJ. — INJ SOL 5X1ML/50MG
- Pyridoxin ( jako potravinový doplněk)

Kolik a kdy
Potřeba vitaminu B6 závisí na příjmu bílkovin.
Na spotřebu 1 g bílkovin se doporučuje 20 μg pyridoxinu
Vitamín B6 je předepisován například při nervových onemocněních a při užívání antikoncepce. Obecně platí, že potřeba vitamínu B6 jde ruku v ruce s množstvím zkonzumovaných bílkovin — čím více bílkovin sníte, tím více vitamínu B6 je třeba k jejich zpracování.
 
Denní doporučená dávka 


o dospělí a mladiství = 1,7-2 mg pro muže, 1,4-1,6 mg pro ženy
o děti ve věku 7-10 let = 1,4 mg, 4-6 let = 1,1 mg, 1-3 roků = 0,3-1 mg
o těhotné ženy = 2,2 mg

Dávka
Profylaktické podávání pyridoxinu se pohybuje do 5 mg denně,
tato dávka je však snížena při použití směsi s jinými vitaminy a minerálními solemi do O,5-2 mg.
Terapeutické dávkování bývá individuální.
Obvyklá terapeutická perorální dávka 20 — 40 mg denně,
u některých typů anémií se může dávka zvýšit až na 500 mg pyridoxinu/den.
Předávkování
Vitamín B6 je rozpustný ve vodě, v organismu se neukládá a je vylučován močí.
Nejvyšší tolerovatelná dávka (UL) vitaminu B6 pro dospělé obou pohlaví činí 100 mg/den
V mnohých případech nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky ani u dávek do 300 mg vitaminu B6/den, kritická dávka se pohybuje mezi 300 a 500 mg/den
Denní extrémní dávka 2-10 gramů může vyvolat nervové poruchy, dále neklidné spaní, divoké sny, svědění kůže, Po vysokých dávkách vitaminu B6 se mohou objevit zvýšené hladiny jaterních transamináz


Interakce s jinými léky:
- perorální antikoncepční přípravky, penicilamin, isoniazid, hydralazin — snižuje hladinu pyridoxinu v těle.
- snižuje účinek levodopy, což je důležité při léčbě parkinsonismu


Více se dozvíte v knize:
Pavel Hlúbik, Libuše Opltová, Vitamíny zdeEnhanced by Zemanta

Zázvor

English: Ginger Deutsch: Ingwerknolle mit Mess...

Vše o zázvoru Fakta

Složení (oddenek)

Množství                         100 g
Energie                           335J

Celkový obsah tuku 0,75g
1%
Nasycené tuky 0,203 g1%
Cholesterol 0mg0%
Sodík 13mg1%
Celkem Sacharidy 17,8 g6%
    Vláknina 2g8%
    Cukr 1,7 g~
Protein 1,8 g~
Vitamin A0%Vitamin C8%
Vápník2%Železo3%

Vitamíny  % DV
Vitamin 0IU0%
    Retinol ekvivalentů 0μg~
    Retinol 0μg~
    Alfa-karoten 0μg~
    Beta-karoten 0μg~
    Beta-kryptoxanthin 0μg~
Vitamin C 5 mg8%
Vitamin E 0.26mg1%
Vitamin K 0.1μg0%
Vitamin B12 0μg0%
Thiamin 0.025mg2%
Riboflavin 0.034mg2%
Niacin 0.75mg4%
Kyselina pantothenová0.203mg2%
Vitamin B6 0.16mg8%
Kyselina listová 11μg3%
    Kyselina listová 0μg~
    Jídlo Kyselina listová 11μg~
    Dietní Kyselina listová 11μg Ekvivalenty~
Cholin 28.8mg~
Lykopen 0μg~
Lutein + zeazanthin 0μg~
Minerály  % DV
Vápník 16mg2%
Železo 0.6mg3%
Hořčík 43mg11%
Fosfor 34mg3%
Sodík 13mg1%
Draslík 415mg12%
Zinek 0.34mg2%
Měď 0.226mg11%
Mangan 0.229mg11%
Selen 0.7μg1%
Voda 78,89 g~
Ash 0,77 g~
Stats
Procento denní příjem kalorií
(2000 kalorií)
4%
Procentuální složení vody78,9%
Léčivé účinky


 • nevolnost ( kinetoza, mořská nemoc, nevolnost při chemoterapii, při těhotenství)
 • protizánětlivé ( snížení bolestí u revmatoidní arthritis,osteoarthrózy)
 • nachlazení
 • GIT potíže proti nadýmání , spasmolytikum
 • antioxidační
 • chemoprevence před vznikem nádoru, či součást léčby nádorového bujení ( tlusté střevo, ovaria)Účinné látky


 • 6-Gingerol  Chemickým složením se řadí mezi organické sloučeniny (fenoly, ketony a alkoholy) a nejbližší složení mají kapsaicin či piperin, což jsou látky dodávající pikantnost chilli, resp. pepři. Běžně má gingerol podobu žlutého oleje.
  Mezi léčivé účinky gingerolu patří zmírnění nevolností různého druhu, např. při cestování, v těhotenství či při migréně. Gingerol se pro své působení na tělesnou teplotu používá k navození hypotermie u potkanů (tzv. hibernace). Gingerol je rovněž podroben vědeckému zkoumání s ohledem na pozitivní ovlivnění nádorových onemocnění (např. rakovina střeva, prsní tkáně, vaječníků nebo slinivky břišní)

Dávky

 • do 2 let NEUŽÍVAT, starší děti cca 1/3 dávky pro dospělé
 • dospělí: sušená forma max. 1g , oddenek max. 4g ( překročení dávky nevolnost , průjem , arytmie)NCBI - vyhledávání 
WhfoodsEnhanced by Zemanta

Převod kalorií na jouly

1 cal   = 4,1868 J 
1 kcal = 4186,8 J
1 kcal = 4,2kJ

Kalkulátor zde 
Enhanced by Zemanta

Hořčík

Práškový hořčík
poznámky: • Doporučená denní perorální dávka  pro dospělého jedince okolo 15 mmol (365 mg) - z této dávky se resorbuje 1/3
 • intraceluární kationt
 • vstřebávání střevem
 • střevní resorpci ovlivňuje selen,parathormon , vitamín D, lipidy a sacharidy, fosfáty a zinek, nedostatek vitamínu B6, B1,B2 snižují resorpci
 • resorpce je ovlivněna i množstvím  substituovaného Mg - 80% je u dávky 100 mg , u vyšších dávek je resorpce nižší
 • v metabolismu sacharidů zlepšuje utilizaci glukosy a neovlivňuje množství uvolněného inzulinu
poznámky:Hořčík - magnesium

Člově o hmotnosti  70 kilogramů obsahuje okolo 30 g

přičemž 40 - 50 % se nachází intracelulárně
50 - 60 % je vestavěno do kostní tkáně
Necelé 1 % je extracelulární hořčík, jehož sérové koncentrace se laboratorně sledují nejčastěji

Hořčík aktivuje řadu enzymů, čímž nejenom ovlivňuje - ale cíleně reguluje jednotlivé biochemické děje metabolismu bílkovin, tuků, cukrů i ribonukleové a desoxyribonukleové kyseliny, které jsou i nositeli genetických informací

Hořčík ovlivňuje citrátový cyklus, jehož produkty jsou výchozími substráty pro další energeticky významné reakce (dýchací řetězec a aerobní fosforylace) na úrovni buněčné organely - mitochondrie.
Výsledkem je zisk energie, která se jednak přemění na teplo, jednak se konzervuje v makroergních vazbách. Nejznámějším příkladem makroergní vazby jsou fosfátové sloučeniny, z nichž jmenujme alespoň adenosintrifosfát (ATP). Tato látka vytváří s hořčíkem komplexní sloučeninu, tedy bez hořčíku se nevyskytuje.


Jak tedy poznáme, že se nám hořčíku nedostává?

Prostá analýza vzorku séra nám nemusí dát správnou odpověď, hovoří se také o kolísání koncentrace hořčíku v séru v průběhu dne i v průběhu roku. Nález fyziologických hodnot hořčíku v séru může být naopak údajem zavádějícím a nepravdivým tehdy, když za určitých situací vystupuje hořčík naopak z buněk do séra.

Významná dehydratace organismu může být také jednou z příčin fyziologicky "normálních", či dokonce zvýšených koncentrací hořčíku v séru. 

Deficit hořčíku v buňce se projeví zpočátku nespecificky. Nejednoznačná symptomatologie se rozděluje podle převažujících účinků do čtyř skupin, i když projevy hypomagnezémie mohou být přítomny současně v různé intenzitě i kombinacích.


 1. Cerebrální forma se vyznačuje vedle tlakových bolestí hlavy, slabostí i migrenózními projevy. Může být přítomna zhoršená koncentrace, obluzení, nervozita, vnitřní tenze, strach, deprese, bolesti hlavy (především cévního původu), dechová tíseň v důsledku bronchospasmů, hyperreflexie, bývá pozitivní elektromyogram i hyperventilační test.
 2. Vaskulární a stenokardická forma se projevuje bolestmi za hrudní kostí (dif. dg. infarkt myokardu, angina pectoris), tachykardiemi i poruchami srdečního rytmu - komorové extrasystoly, tachykardie typu torsade de pointes
 3. Muskulární, tetanická forma se projevuje především bolestmi temene hlavy, může být přítomná ztuhlost i křeče šíjových svalů, ramene, obličejových mimických svalů, žvýkacích svalů, vyskytují se parestezie. Na horní končetině může být přítomno svědění, parestezie až tetanie, u dolních končetin vídáme zejména křeče stehenního a lýtkového svalstva i svalstva prstů. Ani dolním končetinám se nevyhýbá mravenčení - parestezie.
 4. Viscerální forma se vyznačuje převážně zvýšeným tonem svěračů zaživacího traktu, bývá přítomen laryngospasmus, kardiospasmus, pylorospasmus, spasmus Oddiho svěrače (společný vývod slinivky břišní a žlučovodu do dvanáctníku). Mohou být přítomny průjmy, zvracení, žaludeční křeče (dif. dg. peptická léze gastroduodena).
 Zvýšená fyzická zátěž a stres zvyšují potřebu hořčíku

Náhrada hořčíku ve formě solí by měla proto respektovat několik pravidel.

Při p.o. aplikaci  je nutné dát pozor na
 1. změna ledvinných funkcí,
 2. nejedná se o převodní poruchy srdeční, bradykardii,
 3. výrazná dehydratace organismu,
 4. současné podání barbiturátů, hypnotik,
 5. současné i. v. podání kalcia,
 6. svalová relaxancia kurarového typu zvyšují fyziologické účinky hořčíku.
Doporučené dávky hořčíku pro dospělého se pohybují v rozmezí 300 - 400 mg/den

V období zátěže se dávky doporučují zvýšit až na 1000 mg/den.
Také u lidí starších se doporučené dávky hořčíku zvyšují na hodnoty 375 - 500 mg/den


Přirozeným zdrojem hořčíku je především rostlinná strava - luštěniny, rýže, ovesné vločky, ořechy, mandle, slunečnicová semínka, ale i čokoláda a některé produkty moře (škeble, krabi). 

Optimální z hlediska iontového složení se jeví hypotonické minerální vody, obsahující nejenom hořčík ve snadno vstřebatelné - disociované formě.
Hypertonické minerálky retinují vodu ve střevě a mohou vyvolat následné průjmy.
Individuální vnímavost k příjmu hořečnatých solí ve formě laktátu, citrátu, orátu, asparátu je různá, v průměru se uvádí, že z podaného množství se vstřebává nejméně 20 % hořčíku, ostatní se vyloučí stolicí.

Pokud se rozhodneme substituovat hořčík z důvodů možné hypomagnezémie, jeví se výhodnější pravidelné podávání doporučených denních dávek po delší dobu.
Klinický obraz i postupný ústup popisovaných obtíží (za 2 - 4 týdny) je nejlepším potvrzením dříve přítomné hypomagnezémie, a to i v případech dříve zjištěných fyziologicky "normálních" koncentrací hořčíku v séru
Zdroj: Kniha MEDsport sympozia 2000
HOŘČÍK -MAGNÉZIUM - Mg

V těle dospělého člověka se nachází asi 20 - 28 g hořčíku většina je umístěna v buňkách.

Magnesium je stavební součástí podpůrného aparátu(v kostech a zubech je 60 - 65% celkového množství), zúčastňuje se přenosu nervových vzruchů, plní důležitou úlohu při kontrakcích svalů, zapojuje se asi do 300 enzymatických reakcí 

V potravinách se nachází hořčík hlavně v
 • celozrnných obilovinách
 • luštěninách, mase,
 • mléčných výrobcích,
 • mořských živočiších,
 • ořeších a sušených fících
SOUČÁST BYLIN

Čubet benedykt
Má antibiotické a protivirové účinky, obsahuje soli vápníku, hořčíku, draslíku, působí silné desinfekčně a antisepticky, potlačuje kvašení a hnití ve střevech. Má antibiotické a protivirové účinky, ničí grampozitivní bakterie, potlačuje kvašení a hnití ve střevech, podporuje tvorbu žluči a žaludečních šťáv, užívá se při dně, chřipce, pásovém oparu, nemocech jater
Rybíz černý
Podporuje metabolismus, obsahuje soli hořčíku a vitamíny skupiny B, užívá se při revmatismu, zánětech močových cest a měchýře. Obsahuje flavonoidy, zejména rutin, organické kyseliny, třísloviny, minerální soli bóru, manganu a hořčíku, vitamín ""C"" a některé vitamíny skupiny ""B"". Užívá se proti zánětům a kladně ovlivňuje metabolismus těla.
500mg denně - redukuje vstřebávání vápníku a může snižovat hladinu šťávelanů v moči. Užívá se oxid hořečnatý, hydroxid nebo chlorid hořečnatý.Denní příjem hořčíku podle doporučených výživových dávek pro obyvatelé ČR má být v závislosti na věkové kategorii a fyzické výkonnosti.

 • 300 - 350 mg pro ženy,
 • 350 - 450 mg pro muže
 • Denní doporučená dávka 
  • pro děti ve věku 7-10 let = 170 mg
  • 4-6 let = 120mg
  • 1-3 roků = 40-80 mg
 • Denní doporučená dávka pro těhotné ženy = 320 mg.
ODBĚR: Odběr krve musí být proveden bez použití škrtidla!Odkazy

Enhanced by Zemanta

Vápník

CalciumImage via Wikipedia

poznámky

Lidské tělo obsahuje 

 • 1–2 kg kalcia, z toho 99 % je obsaženo v kostech, zbývající 1 % v extracelulární a intracelulární tekutině. 
 • V krvi je 45 % kalcia vázáno 
  na plazmatické proteiny,   především albumin, 10 % se vyskytuje v komplexech (bikarbonát, fosfát, citrát) a zbývajících 45 % je volný, biologicky aktivní kalciový iont. 

 • Poměr mezi ionizovaným a celkovým kalciem je významně ovlivňován i změnami acidobazické rovnováhy. Mezi kostní tkání a extracelulární tekutinou se denně vymění 12 mmol kalcia. 

 • Intracelulární obsah kalcia je trvale udržován na velmi nízkých hladinách (0,1–10 µmol/l), zatímco v extracelulární tekutině je koncentrace kolem 5 mmol/l.
přijem
perorálně za optimálních podmínek v denní dávce okolo 1 g u dospělého

resorpce 
se  fyziologicky pohybuje okolo 25-40 % (za určitých okolností i více)

Převážně aktivní resorpce
 • probíhá v duodenu a horních oddílech tenkého střeva (v jejunu),pasivně pak v nižších oddílech tenkého střeva

 • (v ileu) a v tlustém střevě


Rozdíl resorpce a sekrece na úrovni střeva se pohybuje okolo 100 mg a tento rozdíl není významně omezen ani u lidí, kteří podstoupili
 • resekční výkon na střevě za předpokladu, že délka resekovaného střeva nepřesáhla 1 metr.
 • Daleko závažnější důsledky pro resorpci vápníku mají resekční výkony na žaludku — mohou totiž stát v řadě případů za deficitem vápníku v organizmu i za rozvojem osteoporózy.
  Rostoucí věk významně zvyšuje výskyt atrofie žaludeční sliznice a snižuje současně resorpční plochu střevní.


Faktory ovlivňující resorpci ze střeva


 • genetika, známá je hypercalciurie spojená se zvýšenou resorpcí ve střevě
 • věk — u rostoucích dětí je popisována resorpce až 75 %.
 • pH, za kterého se resorpce vápníku uskutečňuje — alkalické pH významně zvyšuje resorpci. To se ale může nepříznivě projevit v čase léčby gastroduodenálních peptických lézí „bikarbonátem", kdy zvýšená resorpce může přejít až k hyperkalcemii s metabolickou alkalózou. Alkalóza v krvi pak vede ke zvýšenému navazování vápníku na přítomné bílkoviny, čímž se významně snižujevolný — ionizovaný vápník.

  Přesto, že celková koncentrace vápníku zůstává nezměněna,tento stav vede k sekreci parathormonu, kterýstimuluje syntézu 1,25 (OH)2D3 kalcitriolu, což vede k dalšímu zvyšování resorpce vápníku ze střeva. Za této situace pomůže acidifikace prostředí střevního lumen.

 • Autonomní nervový systém. Parasympatikus zvyšuje sekreci trávicích šťáv
 • Sacharidy zvyšují resorpci vápníku
 • Lipidy snižují resorpci vápníku v důsledku tvorby nerozpustných mýdel ,ale například mastné kyseliny s krátkým uhlíkatým řetězcem (octová, propionová, máselná, které vznikají v tlustém střevě fermentací vlákniny) zvyšují resorpci v důsledku facilitované resorpce.
 • Vláknina: obecně snižuje resorpci vápníku
 • Estrogeny:  Zatímco estrogeny resorpci vápníku zvyšují, vitamin D kromě zvýšené resorpce mění i fluiditu plazmatické membrány intestinálních epiteliálních buněk. Estrogeny, přesněji jejich pokles u dospělých žen ve fertilním věku, se mají za jeden z projevů premenstruálního symptomu a doporučuje se proto v tomto období podávání vápníku společně s D vitaminem na potlačení projevů premenstruálního syndromu
 • Glukokortikoidy:  významně snižují resorpci vápníku ze střeva, i když záleží na místě resorpce — u distálních partiích střeva byl naopak popsán zvýšený transport přes střevní sliznici
 • Růstový hormon zvyšuje resorpci vápníku,protože současně stimuluje tvorbu kalcitriolu.
 • Inzulin. Se zvyšující se koncentrací inzulinu v krvi se zvyšuje resorpce vápníku ze střeva.
 • Hormony štítné žlázy. U hyperthyreoidizmu byla popsána snížená resorpce vápníku,u hypothyreoidizmus nebyly popsány žádné
  změny v resorpci vápníku ze střeva.
 • Další hormony. Prokázaná zvýšená resorpce ze střeva byla u prolaktinu a serotoninu.
 • Nutriční faktory. Byla prokázána negativní korelace mezi množstvím přijaté vlákniny i alkoholu
  ve vztahu k resorpci vápníku ze střeva.
 • Hořčík je vstřebáván ze střeva v závislosti na vápníku, přičemž jeho resorpce není vázána na přítomnost kalcitriolu. Pokud se nejedná  významně zvýšenou dávkou (násobky dávky doporučené), pak hořčík prakticky neovlivní resorpci vápníku.
 • Fosfor. Fosforu se nedoporučuje přijímat více, jak dvojnásobné množství doporučené denní dávky vápníku
káva — dva šálky kávy denně by měly být bez významného účinku na resorpci vápníku.Předpokládá se, že káva ovlivní resorpci vápníku, je-li přijímána v množství vyšším jak 1 litr denně.

vylučování vápníku ledvinami:
 • pouze ionizovaný vápník je filtrovatelný

Udržování homeostázy vápníku je dáno
 • aktivitou buněk osteoklastů, které kost resorbují a zvyšují tak koncentraci vápníku v séru a současnou aktivitou jiných buněk —osteoblastů,které se podílejí na novotvorbě kostní hmoty, čímž koncentraci vápníku v séru snižují.
Po stránce hormonální se jedná o vyváženou regulaci kalcitoninu, parathormonu  vitaminu D — kalcitriolu za spoluúčasti střeva,ledviny i kosti, které mohou jako orgány dohromady i každý zvlášť tuto homeostázu vápníku udržovat
Pro udržení rovnoměrného a vyváženého stavu metabolizmu vápníku je velice důležitá pravidelná a přiměřená fyzická zátěž organizmu, která nejenom zlepšuje prokrvení splanchnické oblasti
při vzestupu pH dochází například k významnému poklesu ionizovaného kalcia, který se může projevit až tetanií.
Dojde-li naopak k posunu acidobazické rovnováhy na stranu kyselou, schopnost vázat ionizovaný vápník na karboxylovou skupinu proteinů se snižuje.

Hypokalcemie pod 2,13 mmol/l


Klinika


CAVE- masivní transfúze,operace v mimotělním oběhu,hypoparathyreoidismus,nedostatek vit.D
- zvýšená neuromuskulární dráždivost
- parestezie v prstech a kolem úst, celková slabost
- průjem, ztráta hmotnosti
- bolesti břicha, bolest kostí, bolest hlavy,závratě
- suchá pokožka
- laryngospasmus
- Chvostkův a Trousseův příznak
Th:  – pomalá aplikace 10 ml 10% kalcium glukonicum
 

Osteoporóza
 • vyznačuje se nejenom ztrátou kostní hmoty ale i její strukturální změnou.

 • aktivita osteoblastů, která je zodpovědná za výstavbu kostní hmoty, je nedostatečná a proto i za fyziologického příjmu kalcia se může osteoporóza objevit.

Osteomalacie
Jedná se o onemocnění s patologickou výstavbou kostí a patologickým metabolizmem kostí, které je způsobeno deficitem vitaminu D nebo rezistencí na tento vitamin, jež se projeví klinicky jako nedostatek vápníku. Znamená to,že osteoblasty jsou u osteomalacie fyziologicky aktivní, často dokonce hyperaktivní, ale nemají — obrazně řečeno — z čeho stavět.
Enhanced by Zemanta

Štítky

enterální polymerní (16) hyperkalorická (11) sipping (11) vláknina (11) sonda (8) obezita (7) výživa (7) izokalorická (6) laboratoř (6) minerály (5) jahoda (4) omega-3 mastné kyseliny (4) onkologie (4) probiotika (4) LDL (3) PEG (3) antioxidant (3) bílkovina (3) enterální (3) káva (3) malnutrice (3) mastné kysekiny (3) nutridrink (3) podvýživa (3) tuky (3) vanilka (3) vitamín (3) 1ml=1kcal (2) 2013 (2) 2018 (2) BMI (2) BOD (2) Cancer (2) EPA (2) NRI (2) Nutridrink Juice style (2) Nutridrink multifibre (2) Nutrilac (2) Obesimed forte (2) Resource 2 (2) Vitamin B6 (2) albumin (2) banán (2) brokolice (2) cholesterol (2) diabetes mellitus (2) draslík (2) hořčík (2) kurkumin (2) lykopen (2) lymfocyty (2) maso (2) nádor (2) omega‑6 polynenasycené mastné kyseliny (2) pomeranč (2) prealbumin (2) transferin (2) vitamín D (2) zhoubný nádor (2) železo (2) 0 kcal (1) 0 kcal fibre (1) 2015 (1) A Body Shape Index (1) ABSI (1) American Journal of Clinical Nutrition (1) B6 (1) Benefat™ (1) Blood sugar (1) Breussova dieta (1) CMP (1) Calcium (1) Capparis spinosa (1) D (1) DHA (1) Danisco (1) Dusíková bilance (1) Elecsys (1) Ensure Plus Fiber (1) Ensure plus (1) Ensure twocal (1) Epstein-Barr virus (1) FOS (1) Forticare (1) Frakcionace (1) Fresubin Jucy (1) Fresubin Protein (1) Fresubin energy fibre (1) Fresubin energy fibre příchuť (1) Fresubin original (1) Fresubin original fibre (1) Fructose (1) Ginger (1) Glycemic index (1) HDL (1) HFCS (1) IP6 (1) Inositol hexafosfát (1) Interesterifikace (1) Isosource fibre toffee (1) Isosource standard (1) Isource energy neutral (1) Low-density lipoprotein (1) MK (1) Maastrich Nutrition Index (1) Meat (1) Mortality rate (1) Mysimba (1) Novasource GI Control (1) Nutricomp Drink plus (1) Nutricomp Stadard Fibre (1) Nutricomp Standard (1) Nutricomp ® Energy (1) Nutricomp® Energy Fibre (1) Nutridrink Protein (1) Nutridrink compact (1) Nutridrink fat free (1) Nutridrink základní řada (1) NutridrinkYougurt (1) Nutrison Multifibre (1) Nutrison Standard (1) Nutrison energy (1) Nutrition (1) PNI (1) Parkinson (1) Perkutánní Endoskopická Gastrostomie (1) Prosure (1) Resource protein (1) Risk factor (1) Supportan Drink (1) T lymfocyt (1) VBF.LDL cholesterol (1) absorbce (1) actimel (1) agáve (1) alkaloid (1) amarant (1) anabolická rezistence (1) analýza (1) ananas (1) arthrosa (1) aterosklerosa (1) avokádo (1) bez tuku (1) bezlaktozový (1) bromelain (1) bupropion (1) bílková sedlina (1) běh (1) cappuccino (1) celiakie (1) chelátor železa (1) chemoprevence (1) chróm (1) chymotrypsin (1) cirhóza (1) cirkadiánní rytmus (1) citrón (1) coffe (1) definice (1) dokosahexaenová (1) dýně Hokaido (1) eikosapentaenová (1) enzymoterapie (1) farmakoterapie (1) ferritin (1) fresubin Energy (1) fruktooligosachararidová vláknina (1) fruktoźa (1) fíky (1) gastrektomie (1) glukany (1) glutathion (1) glykemický index (1) hemosiderin (1) heterocyklické aminy (1) hmotnost (1) hruška (1) hyperglykémie (1) hyperkalorická bez tuku (1) hyprtenze (1) imunitní systém (1) infekční mononukleóza (1) intenzivní péče (1) interleukin (1) izokalorická s vlákninou (1) jablko (1) jaterní dieta (1) joul (1) kalium (1) kalorie (1) kapary (1) karcinogeneze (1) karcinom prostaty (1) kardiovaskulární onemocnění (1) karotenoidy (1) kofein (1) kolorektálníé karcinom (1) kreatinin (1) kwashiorkor (1) kyselina fytová (1) laskavec (1) legislativa (1) lesní plody (1) léčba obezity (1) mangan (1) marasmus (1) meruňka (1) mléčný tuk (1) nadýmání (1) naltrexon (1) nasogastrická (1) natrium (1) nauzea (1) nemoc (1) neutral (1) nevolnost (1) news (1) nutriční rizikový index (1) následek (1) onkoprevence (1) operační výkon (1) otoky (1) ořechy (1) palmový olej (1) pankreatin (1) papapin (1) parenterální (1) peroxynitrit (1) polymerní hyperkalorická (1) polysacharid (1) postprandiální glykémie (1) potravina (1) prebiotika (1) prekachexie (1) preparáty (1) prevence (1) protein (1) proteázy (1) protinádorový (1) protizánětlivý (1) průjem (1) pyridoxin (1) převod (1) rajčata (1) rajčatová (1) recept (1) revmatoidní arthritis (1) rostlinné oleje (1) sacharidy (1) salatrim (1) skvalen (1) sliznice (1) sodík (1) spasmolytikum (1) spánek (1) stanoly (1) steatóza (1) steroly (1) stres (1) studie (1) střevo (1) sval (1) tomatin (1) trypisn (1) trávení (1) tuk (1) třešeň (1) urea (1) video (1) viscous fibre blend (1) vápník (1) zdroje.literatura (1) zinek (1) ztužování tuků (1) zácpa (1) zánět (1) zásoby (1) zázvor (1) úhrada (1) ústní koutek (1) černá káva (1) články (1) čololáda (1) α1‑antichymotrypsin (1) α2‑makroglobulin (1)

Vybrané výživové faktory v kontextu primární onkoprevence

8. 6. 2018   Mgr. Svatava Bischofová  (Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav )  Přednáška o vlivu výživy ...